Press "Enter" to skip to content

Posts published in August 2020

แอฟริกาใต้ผ่านการยืนยันผู้ป่วยโรค coronavirus 500,000 ราย

admin 0

แอฟริกาใต้มีผู้ป่วยโรคcoronavirusกว่า 500,000 รายในวันเสาร์คิดเป็น 50% ของผู้ป่วยทั้งหมดในทวีปนี้และเจ้าหน้าที่ได้เตือนว่าประเทศยังไม่ถึงจุดสูงสุดในการระบาดใหญ่ครั้งนี้

การเลื่อนออกไปเขย่าอีกเอ็ม; Brewers ‘Cain เลือกไม่ใช้

admin 0

coronavirusบังคับของทีมเบสบอลเลื่อนที่ 17 ใน 10 วันในวันเสาร์ที่กระตุ้นให้ผู้เล่นอย่างน้อยอีกสองคนที่จะเลือกออกและโยนความสงสัยลีกสามารถดำเนินการตัดทอนฤดูกาล 2020