Categories
หวยออนไลน์

หวยออนไลน์ มีอะไรบ้าง

หวยออนไลน์ มีอะไรบ้าง ก่อนจะอธิบายขยายความหมายของหวยออนไลน์ ขอเริ่มต้นที่ประวัติความเป็นมาของหวยก่อนครับ เพราะนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ก่อให้เกิดหวยออนไลน์ในปัจจุบันครับ โดยคำว่า “หวย” เกิดขึ้นครั้งแรกในปีพุทธศักราช 2375 หรือในรัชกาลที่ 3 ครับ ในยุคนั้นเป็นยุคข้าวยากหมากแพง ผู้คนไม่ยอมนำเงินกันมาใช้จ่ายกัน ส่วนใหญ่จะนำเอาเงินไปฝังดินกันไว้