Press "Enter" to skip to content

Posts published in “mandala”

อยู่อย่างไรให้ปลอดภัย กับวิกฤติ โควิด-19

admin 0

อยู่อย่างไรให้ปลอดภัย กับวิกฤติ โควิด-19 ขณะนี้ประเทศไทย เราได้เผชิญวิกฤติครั้งใหญ่ ในรอบหลายปีที่ผ่านมา นั่นคือ ไวรัสโคโรน่า หรือ COVID-19 ที่ทำให้เกิดความเสียหาย ทั้งต่อสุขภาพ การแพร่ระบาด รวมไปถึง เศรษฐกิจ ของประเทศ

COVID-19 อาการเบื้องต้น วิธีป้องกัน

admin 0

COVID-19 อาการเบื้องต้น วิธีป้องกัน ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจว่าไวรัสโคโรนา (Cov) คือ ไวรัสที่มีเครือข่ายขนาดใหญ่สามารถพบได้ทั้งในคนสัตว์ โดยไวรัสโคโรนาเป็นสาเหตุของความเจ็บป่วยหลากหลายระดับตั้งแต่ อาการหวัดธรรมดาจนไปถึงโรคระบบทางเดินหายใจ